Podmienky používania

AK FILTER | VERNOSTNÝ KLUB ZLIAV

 1) Všeobecné ustanovenie

Vernostný program “KLUB ZLIAV” je odmeňovací systém pre zákaznikov internetového obchodu “akfilter.sk”, prevádzkovaný spoločnosťou AK FILTER, s.r.o, P. J. Šafárika 378/13 927 01 Šaľa, IČO: 52881334, slúžiaci na zber bodov, ich sledovanie a uplatnenie v našom internetovom obchode www.akfilter.sk.  Všetci zákazníci, ktorí sa zaregistrujú do vernostného programu môžu získať odmenu v podobe bodov za každú vykonanú objednávku. Tieto podmienky určujú za akých podmienok budú body pripísané zákazníkovi do jeho vernostného účtu. 

Účasť na Vernostnom programe “KLUB ZLIAV” je dobrovoľná a je založená výlučne na Vašom rozhodnutí. Predtým, ako sa rozhodnete do Vernostného programu KLUB ZLIAV zapojiť, prečítajte si prosím informácie uvedené v tomto dokumente. Bez oboznámenia sa s týmito podmienkami a vyjadrenia súhlasu s nimi vstup do Vernostného programu KLUB ZLIAV nie je možný.

Podmienky Vernostného programu KLUB ZLIAV (resp. ich prípadné aktualizované znenie) sú a budú počas trvania vernostného programu dostupné na našom webovom sídle: www.akfilter.sk.

Vernostný KLUB ZLIAV vám ponúka viacero výhod, Členovia KLUBU ZLIAV získavajú za každé euro objednávky body a zároveň získajú ako prví informácie o zľavách a zaujímavých akciách a novinkách, prípadne body za hodnotenie našeho obchodu na www.heureka.sk.

Body sa započítavajú za všetky nákupy v eshope: akfilter.sk. Za každé vynaložené euro sa vám na účet zapíšu body. Vernostný KLUB ZLIAV rozpoznáva 3 úrovne zákazníkov súvisiaci s výškou naakumulovaných objednávok.

   2) Úrovne KLUBU ZLIAV - Pripisovanie bodov

 • 1. úroveň : súčet objednávok v hodnote 0-100 €, za každé minuté 1 € získa zákazník 1 bod, ktorý má hodnotu 0,05€ a môže si ich vymeniť napr.. takto:  100 bodov = 5 € ako voucher na zľavu, či darček,
 • 2. úroveň : súčet objednávok v hodnote 101-150 €, za každé minuté 1 € získa zákazník 1 bod, ktorý má hodnotu 0,08€ a môže si ich vymeniť napr.. takto:  100 bodov = 8 € ako voucher na zľavu, či darček,
 • 3. úroveň : objednávky v hodnote 151+€, za každé minuté 1 € získa zákazník 1 bod, ktorý má hodnotu 0,1 € a môže si ich vymeniť napr. takto:  100 bodov = 10 € ako voucher na zľavu, či darček,
 • Štartovacia úroveň pre každého člena vernostného programu je “1. úroveň” bez ohľadu na hodnotu objednávok. Úroveň ktorá patrí zákazníkovi na základe výšky súčtu objednávok, podľa bodov 2)1,2,3 týchto podmienok sa aktualizuje okamžite po prvom nákupe, ktorý bol realizovaný po registrácií/prihlásení do vernostného programu. 

  3) Účasť na vernostnom programe “KLUB ZLIAV”

 1. Účasť na vernostnom programe je bezplatná.

 2. Výhoda, ktorú môže zákazník získať sa rozumie najmä peňažná zľava, ktorú si môže uplatniť pri nákupe výmenou za body, ktoré získal za nákupy v našom internetovom obchode. Úroveň zľavy je vyjadrená súčtom bodov, ktoré zákazník získal za objednávky, ktoré predchádzali objednávke, kedy si uplatňuje zľavu. Výška zľavy, ktorú si zákazník môže uplatniť je vyjadrená v bode 2 týchto podmienok. 

 3. Okrem peňažnej zľavy môže získať zákazník výhody v podobe akciových ponúk výhradne pre členov vernostného programu, pripisanie vyššieho počtu podov na vybrané produkty, či zrýchlené vybavenie reklamačného konania.

 4. Účastníkom vernostného programu “KLUB ZLIAV” môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov a riadne vyplní registračný formulár na príslušnom odkaze.

 5. Registrácia do vernostného programu je možná na adrese https://akfilter.sk/klubzliav-registracia/ kde zákazník môže vyplniť svoje osobné údaje a prihlásiť sa do vernostného programu. Registrácia je ukončená prijatím aktivačného emailu, ktorý bude zaslaný na email zadaný v online prihláške.

 6. V prípade, že údaje v online prihláške budú zjavne neúplné, alebo nesprávne, vyhradzujeme si právo takúto prihlášku odmietnuť. 

 7. Vernostný účet. Každému zákazníkovi, ktorý sa prihlásil do Vernostného programu registráciou online, vytvoríme  online osobný účet, na ktorom budú evidované osobné údaje zákazníka  informácie o realizovaných nákupoch, za ktoré sa prideľujú body, ako aj stav získaných bodov. V online účte si zákazník nájde možnosti čerpania bodov, ktoré nazbieral. Účelom online účtu je uľahčiť prístup zákazníka k svojim osobným údajom a tiež poskytnúť pohodlný prehľad o možnosti čerpania nazbieraných bodov. 

 8. Informácie o získaných bodoch za nákup Vám zašleme aj v informačnom emaile, ktorý obdržíte po uskutočnení kažej objednávky.

  4) Podmienky pre uplatnenie bodov:

 1. musíte byť zaregistrovaný vo svojom účte zliav

 2. body pripisujeme objednávkam, ktoré majú stav “Tovar odoslaný”. Vo vašom účte vernostného programu sa aktualizujú obvykle vždy nasledujúce ráno po realizovaní objednávky.

 3. Prepravné náklady, ani suma DPH sa započítavajú do sumy pre výpočet bodov

 4. Body možno uplatniť aj s množstevnými zľavami pri nákupe v kategórií “Vrecká do vysávačov”

 5. počet vernostných bodov sa zaokrúhľuje na celé čísla

 6. v prípade neobvyklej aktivity v súvislosti s recenziami si vyhradzujeme právo takéto recenzie mazať a odpočítavať body za ne. Prémiu za recenziu je možné získať len raz ročne.

 7. Pri niektorých produktoch si vyhradzujeme právo poskytnúť vyšší počet bodov ako je stanovené v bode 2) týchto podmienok, ide najmä o produkty v tajných akciách len pre členov vernostného programu zasielané v newslettroch.

 8. Body vo vernostnom programe “KLUB ZLIAV” je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú tieto podmienky. Za nepoužité body z vernostného programu  nie je možné požadovať peňažné alebo nepeňažné náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostnej karty nie sú právne vymáhateľné.

 9. Body získané vo vernostnom programe je potrebné uplatniť do 730 kalendárnych dní (2 roky) , v opačnom prípade budú z účtu bez náhrady stornované.

 10. Minimálny počet bodov, ktoré je možné vymeniť za zľavu, či darček v objednávke je 30 bodov, pričom suma minimálnej objednávky na uplatnenie bodov z vernostného programu je 15 € bez dph a nákladov na dopravu, resp. dobieročné.

 11. vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok

   5) Zánik členstva 

 1. Tento vernostný program, alebo členstvo vo vernostnom programe môže prevádzkovateľ podľa svojho uváženia kedykoľvek zrušiť. Avšak, o takomto kroku informuje členov vernostného programu v dostatočnom predstihu, aby bolo možné uplatniť, najmä, nazbierané body vo vernostnom programe. Forma informovania členov vernostného programu bude prostredníctvom informačného emailu. V prípade zániku členstva, ak si člen vernostného programu nestihne vyčerpať nazbierané body, nebude mať nárok na akúkoľvek peňažnú náhradu či inú nepeňažnú kompenzáciu.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zablokovanie vernostného účtu zákazníka, v prípade, že došlo k zjavnému porušeniu týchto podmienok, najmä pri získavaní vernostných bodov vo vernostnom programe.

 1. Každý účastník vernostného programu môže kedykoľvek požiadať o zrušenie členstva vo vernostnom programe “KLUB ZLIAV” písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: AK FILTER, s.r.o., P. J. Šafárika 378/13 927 01 Šaľa, alebo emailom na adresu: info@akfilter.sk.

 1. Členstvo vo vernostnom programe stratí platnosť aj v prípade, ak člen odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného programu “KLUB ZLIAV”, nakoľko plnenie z tohto programu už nebude bez súhlasu so spracúvaním osobných údajov možné.

 1. V prípade zániku členstva z ktoréhokoľvek hore uvedených dôvodov nebude možné poskytnúť žiadnu zľavu, peňažné, alebo nepeňažné plnenie za nazbierané a nevyužité body.

  6) Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na adrese: https://akfilter.sk/info/spracovanie-osobnych-udajov

  7) Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania sa riadia právnym poriadkom SR.

 2. Toto znenie podmienok sa môže odlišovať od toho, ktoré platilo v čase, kedy ste sa registrovali do vernostného programu “KLUB ZLIAV”. Aktualizácie podmienok sa nachádzajú na našom webovom sídle v sekcií, “vernostny-klub”.

 3. Sme oprávnení kedykoľvek aktualizovať, alebo meniť znenie týchto podmienok používania vernostného programu. Všetky zmeny nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia na týchto webových stránkach. Šaľa,  24.11. 2023