Vône do šatníka - horská (2 ks)

Kód V 25

Vône do šatníka horská lúka.

Zobraziť viac

Vône do šatníka horská lúka. Vôňa v šatníku odstraňuje nepríjemný zápach

Tento produkt je dočasne nedostupný

Chcete ušetriť ešte viac? Členstvom v našom klube kúpou tohto produktu získate 0 vernostných bodov... čítaj viac

Prejsť do KLUBU ZLIAV

Cena za balenie
3,50 €

=
3,50 €
s DPH

Nakúpte ešte za 20,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Informácie o produkte

Balenie obsahuje dva vonné vrecká s vôňou uvedenou na obale. Súčasťou balenia je stužka na zavesenie vrecka na šatníkovú tyč.
Po vybratí z obalu je doba účinnosti vrecka asi 6 týždňov. Vonné vrecko neotvárajte a neklaďte na lakované povrchy.

 

VAROVANIE : 

mceclip0.png?1612885057

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. P305 + P351 + P338. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním oprávnenej osobe na likvidáciu.